Verktyg och tjänster inom test

Varmt välkommen till en spännande dag tillsammans med 

Sveriges mest testintresserade personer.

Köp biljetter här

Allt du behöver veta

Dag: Torsdag den 11 april 2024

Tid: 09:00 - 17:00

Kom gärna förbi från kl. 08:30 och ta en kaffe och mingla.

Mat: Lunch och fika under dagen ingår i priset. Kostavvikelser anges vi biljettköp.

Betalsätt: Vi erbjuder betalning via kort & swish. Ej faktura.

Pris: 1100 kr (ink. moms)

Det finns även information på SASTs webbplats

Sista anmälningsdag är 2024-04-03

Köp biljetter här

Schedule

09:00

SAST presenterar sig och berättar om dagen

Bonnier, Hörsalen
Introduktion av dagen
09:15

Presentation-1 "Hur väljer man testverktyg?"

Dagens tema kretsar bland annat kring testverktyg. Det är många aspekter att beakta när man väljer testverktyg och detta är något som många organisationer lägger mycket möda på. Denna presentation visar på hur man processmässigt och metodmässigt kan gå tillväga när man navigerar sig till bästa möjliga verktygsstöd för sitt kvalitetssäkringsarbete. Det finns ju många olika typer av verktyg för att stötta QA-arbetet och denna presentation tar t.ex. upp testautomatiseringsverktyg, testadministrativa verktyg, prestandatestverktyg och liknande.

Read more
Bonnier, Hörsalen
09:50

Presentation-2 "OpenTelemetry"

Att kunna förstå hur varje del av ens system fungerar och påverkar slutanvändaren är nyckeln för att säkerställa stabil drift och effektiv utvecklingsprocess.Olika övervaknings-, logg- och analysverktyg har historiskt sett varit svåra att samköra för att ge en gemensam bild av verkligheten. När olika roller tillämpar olika arbetssätt och verktyg för att mäta kvalitet leder det lätt till samarbetssvårigheter mellan team och att man får olika bild av användarupplevelsen för sina användare/kunder.

OpenTelemetry startades 2019 av Cloud Native Cloud Foundation och är idag deras mest aktiva projekt efter Kubernetes. Standarden har fått ett stöd utan motstycke inom området och i princip alla verktygsleverantörer inom observability har eller är på väg att införa stöd i sina produkter, liksom även stora SaaS-tjänster, middlewares och runtimes.

Hur kan OpenTelemetry förändra arbetssätt kring kvalitetssäkring och hur kan man steg för steg få bättre insyn och helhetsbild över sina produkter i test och produktion? Och varför behöver du börja titta på det redan idag?

Nya standarder och verktyg innebär också en del utmaningar och val att göra längs vägen. Här får du konkreta tips och råd, oavsett vilka verktyg man använder eller vilken mognadsgrad man ligger på idag.

Read more
Bonnier, Hörsalen
Observability Architect at Observably
10:25

Break out session - Testa smartare – så lyfter du ditt testarbete med Reqtest

Test blir allt viktigare och en integrerad del av verksamheten. Men hur möter du de utmaningar och den komplexitet som arbetet innebär? I den här presentationen delar Reqtest 3 sätt att jobba smartare med test genom deras verktyg.

Read more
Bonnier, Hela Världen/Nya Världen

Fika, mingel och chans att träffa sponsorerna

11:25

Presentation-3 "Så testar du din egen kvalitet som en tjänst"

Begreppet kvalitet täcker mycket mer än testning! Inom utvecklingsprocesser vävs många teknologier, processer, krav och arbetsmetoder samman till en helhet för att effektivt få ut produkter. Ett av Lemontrees leveransområden är att granska och tekniskt utvärdera mognadsgraden hos företags hela utvecklingsprocess, där vi ger råd och tips om förbättringar och möjligheter. 

Efter att ha genomfört ett stort antal utvärderingar så ger vi i den här presentationen en bild av vilka kvalitetsbrister som är vanligt återkommande. Vi beskriver vilka kvalitetsprocesser och rutiner som vanligen saknas? Vi presenterar också iaktagelser kring vilka teknologier och trender som vi noterat. Är t.ex. AI och ML tillämpat och i bruk? 

Dessutom presenteras ett antal områden där vi analyserat mognadsgraden hos utvecklingen rörande områden som “cloud enablement”, open-source-management och testautomatisering. Genom att lyssna på presentationen hoppas vi att ge en bild av var många företag nu befinner sig inom begreppet “kvalitet och verktygstillämpningar”.

Read more
Bonnier, Hörsalen
12:00

Lunch och mingel

13:30

Presentation-4 "Testing tool and AI" [english]

These days AI has brought a lot of different help to test automation tools and other test support tools. Some integrate nicely to existing solutions while others are standalone AI-enable testing software. 

In the presentation we take a look at what testing is, how it is growing towards AI and then we have several examples of testing tools with AI flavour, trying to understand their opportunities. Look for some ideas to try for your own test tools from this session. AI can help here, too.

Read more
Bonnier, Hörsalen
Director at Knowit, Children's and Testing Author at Dragons Out, Treasurer at FiSTB, TMMi BoD
14:05

Presentation-5 - "Valet av lasttestverktyg ur ett praktiskt perspektiv "

Komplexiteten av systemen minskar inte och det blir svårare att förutse hur ett system kommer att fungera under olika lastsituationer i verkligheten. För att förstå hur egensnickrade, köpta, ihop byggda lösningar fungerar i praktiken så lastar man systemen med förväntade scenarion. Att få till bra lasttester kräver tid, pengar och bra verktyg. Nu är det dags att sluta ducka för utmaningarna med att komma igång med lasttester, men vad behöver jag för att lyckas med mina lasttester? För att alla ska ha en möjlighet att komma igång med lasttester går vi här igenom de praktiska aspekterna som påverkar vilket lasttestverktyg som passar för ditt behov.

Read more
Bonnier, Hörsalen
Lasttestare
14:40

Fika, mingel och chans att träffa sponsorerna

15:30

Sponsorernas prisutdelning

Bonnier, Hörsalen
15:45

Presentation-6 - "Förändringsledning och kommunikation"

 Välkommen till ett tipsmedley för att lyckas bättre med utveckling och vi-känsla.

 Vill du utveckla din kommunikation, få andra att förstå värdet av ditt arbete och dessutom lyckas bättre med dina samarbeten? Då är du varmt välkommen att lyssna till konferensens inspirationstalare, Anna Almberg. 

Anna är expert på intern kommunikation, en flitigt anlitad föreläsare och en skicklig pedagog. 

  • Hur skapas vi-känsla och genuina relationer på jobbet? 
  • Därför är nyfikenhet och lyhördhet grunden i dialog och samarbete
  • Nycklar för att lyckas med förändringskommunikation 
  • Effektiva budskap: Om vikten av att beröra både logik och känsla 
  • Så kan du få andra att förstå och se värdet av test 

Vare sig du är testare, teamledare eller engagerad i kvalitetssäkring, kommer du att lämna denna session med nya perspektiv, verktyg och motivation för att förbättra din kommunikation och ditt samarbete.

Read more
Bonnier, Hörsalen
Inspiratör och pedagog inom intern kommunikation och medarbetarskap.

Talare

SAST Styrelse
Introduktion av dagen

SAST presenterar sig och berättar om dagen

Bonnier, Hörsalen

Läs mer

Jörgen Damberg
Testare

Presentation-1 "Hur väljer man testverktyg?"

Bonnier, Hörsalen

Dagens tema kretsar bland annat kring testverktyg. Det är många aspekter att beakta när man väljer testverktyg och detta är något som många organisationer lägger mycket möda på. Denna presentation visar på hur man processmässigt och metodmässigt kan gå tillväga när man navigerar sig till bästa möjliga verktygsstöd för sitt kvalitetssäkringsarbete. Det finns ju många olika typer av verktyg för att stötta QA-arbetet och denna presentation tar t.ex. upp testautomatiseringsverktyg, testadministrativa verktyg, prestandatestverktyg och liknande.

Jörgen Damberg

Jörgen Damberg har jobbat inom test och QA i över 30 år och i över 100 organisationer. Han har hunnit bli tilldelad "Stora Testpriset" och blivit utsedd till "Super Star" på TestEXPO. Med en bred erfarenhet från testarbete i många olika branscher och roller har de senaste åren mest kretsat kring strategiskt arbete kring QA, där val av verktyg som ger bra stöd är centralt.

Läs mer

Michael Eklöf
Observability Architect at Observably

Presentation-2 "OpenTelemetry"

Bonnier, Hörsalen

Att kunna förstå hur varje del av ens system fungerar och påverkar slutanvändaren är nyckeln för att säkerställa stabil drift och effektiv utvecklingsprocess.Olika övervaknings-, logg- och analysverktyg har historiskt sett varit svåra att samköra för att ge en gemensam bild av verkligheten. När olika roller tillämpar olika arbetssätt och verktyg för att mäta kvalitet leder det lätt till samarbetssvårigheter mellan team och att man får olika bild av användarupplevelsen för sina användare/kunder.

OpenTelemetry startades 2019 av Cloud Native Cloud Foundation och är idag deras mest aktiva projekt efter Kubernetes. Standarden har fått ett stöd utan motstycke inom området och i princip alla verktygsleverantörer inom observability har eller är på väg att införa stöd i sina produkter, liksom även stora SaaS-tjänster, middlewares och runtimes.

Hur kan OpenTelemetry förändra arbetssätt kring kvalitetssäkring och hur kan man steg för steg få bättre insyn och helhetsbild över sina produkter i test och produktion? Och varför behöver du börja titta på det redan idag?

Nya standarder och verktyg innebär också en del utmaningar och val att göra längs vägen. Här får du konkreta tips och råd, oavsett vilka verktyg man använder eller vilken mognadsgrad man ligger på idag.

Michael Eklöf

Michael Eklöf har bred erfarenhet som utvecklare och tekniker. Han brinner för att mäta och analysera prestanda och de senaste 10+ åren jobbat med att införandet och utbilda kring APM/Observabilty.

Läs mer

Tomas Rosenqvist feat. Rickard Ridderström
Utvecklare

Presentation-3 "Så testar du din egen kvalitet som en tjänst"

Bonnier, Hörsalen

Begreppet kvalitet täcker mycket mer än testning! Inom utvecklingsprocesser vävs många teknologier, processer, krav och arbetsmetoder samman till en helhet för att effektivt få ut produkter. Ett av Lemontrees leveransområden är att granska och tekniskt utvärdera mognadsgraden hos företags hela utvecklingsprocess, där vi ger råd och tips om förbättringar och möjligheter. 

Efter att ha genomfört ett stort antal utvärderingar så ger vi i den här presentationen en bild av vilka kvalitetsbrister som är vanligt återkommande. Vi beskriver vilka kvalitetsprocesser och rutiner som vanligen saknas? Vi presenterar också iaktagelser kring vilka teknologier och trender som vi noterat. Är t.ex. AI och ML tillämpat och i bruk? 

Dessutom presenteras ett antal områden där vi analyserat mognadsgraden hos utvecklingen rörande områden som “cloud enablement”, open-source-management och testautomatisering. Genom att lyssna på presentationen hoppas vi att ge en bild av var många företag nu befinner sig inom begreppet “kvalitet och verktygstillämpningar”.

Tomas Rosenqvist feat. Rickard Ridderström

Tomas Rosenqvists har stor drivkraft och stort engagemang att kontinuerliga effektivisera och förbättra kvalitetsaspekterna på utvecklingsprocesser. Som senior utvecklare började han en gång i tiden att främja fördelarna med enhetstestning ("Test-First"), men innan han visste ordet av var han djupt inne i tester, kvalitet och automatisering. Tomas är också aktiv inom utbildningar och driver teknologiska utredningar inom tekniska Due Diligences på Lemontree.

Läs mer

Kari Kakkonen
Director at Knowit, Children's and Testing Author at Dragons Out, Treasurer at FiSTB, TMMi BoD

Presentation-4 "Testing tool and AI" [english]

Bonnier, Hörsalen

These days AI has brought a lot of different help to test automation tools and other test support tools. Some integrate nicely to existing solutions while others are standalone AI-enable testing software. 

In the presentation we take a look at what testing is, how it is growing towards AI and then we have several examples of testing tools with AI flavour, trying to understand their opportunities. Look for some ideas to try for your own test tools from this session. AI can help here, too.

Kari Kakkonen

Mr. Kari Kakkonen is the 2021 EuroSTAR Testing Excellence Award winner and Tester of the Year in Finland Award 2021 winner. He is the author and CEO of Dragons Out Oy, creating a fantasy book to teach software testing to children. Kari Kakkonen is working in Finland at Knowit. He has M.Sc. in from Aalto University (aalto.fi). He works mostly with agile testing, lean, test automation, DevOps and AI.Kari has 25 years of testing experience, 15 years of agile experience, 10 years of DevOps experience and 5 years of AI experience. He's been working in ICT consulting, training, finance, insurance, pension insurance, public sector, embedded software, telecom, gaming, and industry domains.Kari was on Executive of ISTQB (istqb.org) 2015-2021. He is on Board of Directors of TMMi. He is Treasurer of FiSTB (fistb.fi).Kari is a singer, snowboarder, kayaker, husband and dad.

Läs mer

Anna Almberg
Inspiratör och pedagog inom intern kommunikation och medarbetarskap.

Presentation-6 - "Förändringsledning och kommunikation"

Bonnier, Hörsalen

 Välkommen till ett tipsmedley för att lyckas bättre med utveckling och vi-känsla.

 Vill du utveckla din kommunikation, få andra att förstå värdet av ditt arbete och dessutom lyckas bättre med dina samarbeten? Då är du varmt välkommen att lyssna till konferensens inspirationstalare, Anna Almberg. 

Anna är expert på intern kommunikation, en flitigt anlitad föreläsare och en skicklig pedagog. 

  • Hur skapas vi-känsla och genuina relationer på jobbet? 
  • Därför är nyfikenhet och lyhördhet grunden i dialog och samarbete
  • Nycklar för att lyckas med förändringskommunikation 
  • Effektiva budskap: Om vikten av att beröra både logik och känsla 
  • Så kan du få andra att förstå och se värdet av test 

Vare sig du är testare, teamledare eller engagerad i kvalitetssäkring, kommer du att lämna denna session med nya perspektiv, verktyg och motivation för att förbättra din kommunikation och ditt samarbete.

Anna Almberg

Anna är en av Sveriges mest uppskattade inspiratörer och pedagoger inom intern
kommunikation och medarbetarskap. Hon blandar humor och allvar och hennes fasta
övertygelse är att när människor mår bra så gör organisationen också det.

https://annaalmberg.se/

https://www.talarforum.se/anna...

Läs mer

Christer Hamberg
Lasttestare

Presentation-5 - "Valet av lasttestverktyg ur ett praktiskt perspektiv "

Bonnier, Hörsalen

Komplexiteten av systemen minskar inte och det blir svårare att förutse hur ett system kommer att fungera under olika lastsituationer i verkligheten. För att förstå hur egensnickrade, köpta, ihop byggda lösningar fungerar i praktiken så lastar man systemen med förväntade scenarion. Att få till bra lasttester kräver tid, pengar och bra verktyg. Nu är det dags att sluta ducka för utmaningarna med att komma igång med lasttester, men vad behöver jag för att lyckas med mina lasttester? För att alla ska ha en möjlighet att komma igång med lasttester går vi här igenom de praktiska aspekterna som påverkar vilket lasttestverktyg som passar för ditt behov.

Christer Hamberg

Christer Hamberg har jobbat med kvalitetssäkring i snart 30 års tid och hjälpt organisationer att bygga upp hållbara automatiserade flöden för kvalitetssäkring. En tanke han starkt tror på är att nyckeln bakom fungerande lösningar ligger i enkelheten. Denna filosofi utvecklar han vidare i sitt arbete som konsult på CoreChange.

Läs mer

Reqtest

Läs mer

Organized by